Поділитися публікацією:

Івано-Франківськ – економічний і культурний центр Прикарпаття, свій день народження відзначає в день отримання Магдебурзького права (7-го травня 1662 року).

Зараз в обласному центрі, за оцінкою, проживає понад 233 тис. мешканців або майже 17% чисельності наявного населення області. Населення міста є молодим, оскільки найбільшу його частку (35,5%)  складають  особи віком 20–39 років та 26,8% –  вікова група 40–59 років. Останніми роками чисельність населення міста  щорічно зростає на 2,5 тис. осіб.

Сьогодні Івано-Франківськ є одним з найбільш динамічних міст в Україні, яке  активно розвивається як в економічній, так і соціальній сферах.

Основу промислового комплексу міста складають підприємства переробної  промисловості, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.  За 2016 рік промисловими підприємствами м.Івано-Франківська реалізовано продукції (товарів, послуг) на 10,4 млрд.грн, що склало близько 30% загальнообласного обсягу.

Будівельні підприємства міста забезпечують 69% загальнообласних обсягів будівельних робіт. Одним із основних напрямків соціально-економічного розвитку міста є будівництво житла, завдяки чому нарощується житловий фонд, покращується зовнішній вигляд обласного центру. Чверть загальної площі житла, спорудженого в області у 2016 році, знаходиться у місті Івано-Франківську. В середньому щорічно за останні 5 років приймалося в експлуатацію 3,7 тис. квартир загальною  площею 279,8 тис.м2.

Підприємствами та організаціями обласного центру за рахунок усіх джерел фінансування упродовж 2016 року освоєно понад 3,3 млрд.грн капітальних інвестицій або 41,7% загальнообласного обсягу. У розрахунку на одну особу населення освоєно 13,2 тис.грн  проти  5,8 тис.грн в середньому по області.

Інвесторами з 45 країн світу на кінець 2016 року вкладено в економіку міста 456,3 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Зручне географічне розташування, динамічний економічний розвиток міста Івано-Франківська сприяє збільшенню експортного потоку товарів місцевого виробництва, обсяг якого у минулому році склав 377,4 млн.дол. США. Порівняно з попереднім роком обсяги експорту товарів збільшилися у 2,2 раза, імпорту – на 36,2%. У загальнообласних обсягах експорту товарів питома вага суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста у минулому році склала 69%, імпорту – 49%. Партнерами міста у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 87 країн світу. Найбільші експортні поставки з обласного центру здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії.

На підприємствах, в установах й організаціях міста зайнято майже  70 тис.осіб, що складає 35,6% середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в економіці області.

Вагомими чинниками успішного розвитку Івано-Франківська сьогодні є промисловість, розвинені інфраструктура та соціальна сфера, працелюбні мешканці. Місто володіє значним науковим і кадровим потенціалом, що дозволяє вирішувати якісно нові завдання сталого соціально-економічного розвитку.


Поділитися публікацією: