Поділитися публікацією:

Фото: beztaby.te.ua

На сайті петицій до президента можна підтримати звернення щодо захисту річок  та Дністровського каньйону.

Ініціатор петиції Петро Тєстов пропонує 7 кроків, які врятують та збережуть річки України для майбутніх поколінь :

1) Заборонити будувати гідроелектростанції на тих ділянках річок які течуть у вільному, непорушеному будівництвом водосховищ стані – зокрема на річках Дністер, Десна, Случ, Черемош, Прут, Стрий, Південний Буг та всіх незарегульованих річках Карпатського регіону.

2) Надати природоохоронний статус збереженим у природному стані долинам річок шляхом створення об’єктів природно-заповідного фонду та включення їх до європейської природоохоронної мережі Emerald\Natura 2000 згідно Директиви ЄС 92/43/ЄC та Бернської конвенції “Про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі”

3) Запровадити в Україні механізми оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки згідно директив ЄС номер 2011/92/ЄС та 2001/42/ЄС

4) Скасувати “зелений” тариф для малих гідроелектростанцій як економічно необґрунтований і той, який призводить до надприбутків власників ГЕС

5) Відмінити “Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року”, схвалену КМУ 13 липня 2016 року розпорядженням № 552-р

6) Імплементувати в українське законодавство Водну Рамкову директиву ЄС номер 2000/60/ЄС

7) Відмінити мораторій на позаплановані перевірки дотримання природоохоронного законодавства, повернути можливість державній екологічній інспекції проводити раптові перевірки.


Поділитися публікацією: