Поділитися публікацією:

Фото: golos.com.ua

Документ визначає повноваження старости і механізми його відкликання.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №4742 “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про статус старости села, селища)”.

“За” таке рішення в четвер проголосував 271 депутат.

За даними Асоціації сприяння самоорганізації населення, документ вносить у законодавство зміни, спрямовані на більш чітке визначення статусу старости, територіальних меж його діяльності, кола повноважень, підстав і порядку дострокового припинення повноважень, а також гарантій діяльності. Про це пишуть Версії з посиланням на LB.

Законом вводиться поняття старостинського округу. Під ним розуміються населені пункти (села, селища), що розташовані на території юрисдикції ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади. По суті, цим поняттям визначено територію, на яку поширюються повноваження одного старости.

Тобто межі старостинських округів повинні збігатися з кордонами колишніх територіальних громад у тому вигляді, в якому вони існували до об’єднання. З іншого боку, законопроект містить положення, згідно з яким за рішенням сільської, селищної, міської ради, яка представляє об’єднану територіальну громаду, межі старостинського округу можуть бути змінені. Це означає, що місцева рада об’єднаної територіальної громади має право переносити населені пункти з одного старостинського округу в інший, забезпечуючи більш-менш рівномірний розподіл населення між ними.

На території юрисдикції ради територіальної громади села, селища, міста, що став адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, старостинський округ утворюватися не буде.

Зараз старост не обирають тільки в населених пунктах, які є адміністративними центрами об’єднаних громад. Однак вони можуть обиратися в селах і селищах, які до об’єднання входили з адмінцентром в одну громаду і підпорядковувалися його місцевій раді. Прийнятий у четвер закон позбавляє села і селища, які до об’єднання були підпорядковані нинішнім адмінцентрам, права обирати старост.

Важливе нововведення закону полягає в істотному розширенні повноважень старост.

Старостам надано можливість брати участь у пленарних засіданнях місцевої ради та її постійних комісій з правом дорадчого голосу та гарантованого виступу під час обговорення питань, які зачіпають інтереси жителів сіл, селищ, які розташовані на території відповідного старостинського округу.

Староста повинен сприяти діяльності голови громади і депутатів місцевої ради на території свого старостинського округу, а також брати участь в організації виконання рішень місцевої ради та розпоряджень голови громади в старостинському окрузі і в контролі за їх виконанням.

Закон закріплює повноваження старост погоджувати проекти рішень місцевої ради, які стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідних старостинських округів.

Староста також повинен стежити за станом навколишнього середовища, об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, правопорядку, а також станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу. За підсумками моніторингу старости зобов’язані інформувати місцеву раду, її виконавчі органи та відповідні органи державної влади про виявлені недоліки.

Закон наділяє старост правом отримувати від виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на них завдань дані, документи і матеріали.

Старости наділені функціями сприяти утворенню та діяльності в населених пунктах відповідного старостинського округу органів самоорганізації населення, а також брати участь в організації та проведенні в населених пунктах відповідного старостинського округу загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої демократії.

Закон закріплює, що староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідних сіл, селищ, відповідальним – перед сільською, селищною, міською радою.

При цьому староста зобов’язаний щонайменше раз на рік звітувати про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. А на вимогу не менш ніж половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу в будь-який визначений ним термін.

Закон визначає виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень старости. Це звернення з особистою заявою до місцевої ради про складення повноважень; припинення громадянства; набрання чинності обвинувального вироку для старости; набрання чинності рішенням суду про притягнення старости до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; визнання старости судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; смерть; відкликання з посади за народною ініціативою.

Також закон містить норму, згідно з якою повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. При цьому відповідне рішення рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від свого складу.


Поділитися публікацією:
Теги: