Поділитися публікацією:

Фото ілюстративне

У Міністерстві освіти повідомили про плани щодо оновлення програм для учнів 5-9 класів із залученням вчителів. Ініціативна група вчителів інформатики України узгодила такі пропозиції для оновлення програми з інформатики для 5-9 класів.

Зважаючи на чинні навчальні плани, програма має поєднувати вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і бути призначена для шкіл, де учні почали вивчення інформатики в початковій школі.

ОАП та ІКТ повинні складатися із сталих розділів, максимально упорядкованих, щоб не переупорядковувати їх щоразу у «нових» програмах зміною розташування «бурячка у вінегреті», що призводить до друку «нових» підручників і посібників.

Пропонуємо розділити у часі вивчення двох змістовних складових ОАП та ІКТ (один семестр – ІКТ, інший семестр – ОАП), порядок вивчення яких обиратиме навчальний заклад.

Замість побіжно-оглядового вивчення великої кількості коротких тем у програмі пропонується укрупнене подання матеріалу з обсягами часу на вивчення тем від 8 до 16 год.

Вчителям повинна надаватися повна свобода у виборі середовища і мов програмування для викладання ОАП та програмного забезпечення для вивчення ІКТ з дотриманням вимог до обсягу навчальних компетенцій учнів та авторських прав власників чи розробників програмного забезпечення.

У програмі потрібно уникати прямої чи опосередкованої прив’язки змісту до конкретного ПЗ.

Програма повинна складатися з двох обов’язкових до виконання частин:

 • базова частина загальним обсягом 175 год. (1 год. на тиждень) у 5-9 класах;
 • вибірково-обов’язкові модулі загальним обсягом 70 год. (1 год. на тиждень) у 8 і 9 класах.

Замість існуючої в чинних програмах надлишкової градації стосовно знань і вмінь учнів (описує, розрізняє, наводить приклади, має уявлення, пояснює, називає, дотримується, уміє, використовує, застосовує тощо) пропонуємо використовувати три блоки вимог:

«має уявлення», «знає» та «вміє», які лаконічно і достатньо регламентуватимуть обсяг теоретичних знань та практичних навичок учнів, засвоєних протягом вивчення певної теми.

Загальна структура програми пропонується такою (зміст окреслено схематично):

5 клас:

 • 1 семестр (16 год.) – повторення і систематизація навчального матеріалу, вивченого у 2-4 класах. (інформація, файлова система, робота з папками і файлами, набір текстів і їх оформлення);
 • 2 семестр (19 год.) – пропедевтичний курс ОАП.

6 клас:

 • 1 семестр (16 год.) – графічний редактор, презентації;
 • 2 семестр (19 год.) – пропедевтичний курс ОАП.

7 клас:

 • 1 семестр (16 год.) – Інтернет, електронна пошта, миттєві повідомлення, форуми, соціальні мережі, створення сайтів;
 • 2 семестр (19 год.) – пропедевтичний курс ОАП.

8 клас:

 • 1 семестр (32 год.) – табличний процесор, індивідуальні проекти;
 • 2 семестр (38 год.) – вибірково-обов’язкові модулі: ІКТ або ОАП.

9 клас:

 • 1 семестр (32 год.) – обробка графіки, Web-2, хмарні технології, інформаційні системи;
 • 2 семестр (38 год.) – вибірково-обов’язкові модулі: ІКТ або ОАП.

Вибірково-обов’язкові модулі у 8–9 класах, що можуть складатися із тем, які належать до змістових ліній ОАП або ІКТ, дають можливість загальноосвітнім навчальним закладам вибирати обсяг вивчення ОАП від обов’язкового для всіх пропедевтичного курсу, обсягом 57 год у 5–7 класах до 57+70=127 год. (50% всього курсу) за рахунок 70 год. варіативних модулів.

Спеціалізовані школи та школи і класи з поглибленим вивченням окремих предметів зможуть у 8–9 класах вибрати вибірково-обов’язкові модулі, з числа тих, що відповідають напрямку їхньої діяльності: школи, «далекі від програмування» (спортивного, суспільно-гуманітарного тощо напрямків), можуть закінчити вивчення ОАП у 7 класі, а в 8–9 класах вибрати вибірково-обов’язкові модулі зі змістової лінії ІКТ. Школи технологічного, природничо-математичного тощо напрямків матимуть можливість вивчати вибірково-обов’язкові модулі зі змістової лінії ОАП.

Для вибірково-обов’язкових модулів можна використовувати належним чином затверджені авторські програми. Пропонується також використовувати цілком або фрагментарно програми курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендує МОН України.

В обговоренні і узгодженні даних пропозицій щодо оновлення програми для 5-9 класів на форумі вчителів інформатики України http://informatic.org.ua/forum/6-2360-4 взяли участь Бандалак А.М., Громко Г.Ю., Ластовецький В.В., Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Соловйова Т.М., Шестопалов Є.А., beregok, DPV, fox11, gry, mul44, novichok, Oxana_cher, swetikccc, W-w-W, та інші.

Джерело


Поділитися публікацією:
Теги: